Apie

Profesijų žaidynės – įtraukiančios moksleivių komandų varžytuvės, kurių metu pirmą kartą arba geriau susipažinsite su įvairiausiomis profesijomis, pažinsite viešojo valdymo ir verslo organizacijas, kaip niekad iš arti. Profesijų žaidynės – profesinis orientavimas patrauklia žaidybine forma. Susipažinimas su profesijomis vyks įtaigiausia forma – interaktyviai, atliekant konkrečias praktines vienos ar kitos profesinės veiklos užduotis.

AKtualumas

Tyrimai demonstruoja, kad profesinio orientavimo paslaugų trūkumas mokyklose akivaizdus, šiuo metu mokyklose jis vykdomas fragmentiškai, tokiomis paslaugomis gali pasinaudoti tik maža dalis moksleivių. Nuoseklaus profesinio orientavimo paslaugų stoka lemia, kad dalis moksleivių sunkiai apsisprendžia, ką rinktis baigus mokyklą, nežino visų karjeros galimybių, pasirenka, kas lengviausia, nors profesijų sąrašas labai platus ir nuolat besikeičiantis. Tikime, kad socialinių partnerių – verslo asociacijų, įmonių, viešojo sektoriaus organizacijų įsitraukimas profesinio veiklinimo srityje yra svarbus. 

 

Atsižvelgdami į minėtas aplinkybes, organizuojame profesijų žaidynes, kurios vyks Mykolo Romerio universitete, kovo 16 d. Tikime, kad kartu su partneriais galime padėti jauniems žmonėms teisingai pasirinkti profesiją. Kurkime ateities Lietuvą kartu.

Scroll to Top