BENDROSIOS NUOSTATOS

Profesijų žaidynės – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesijų pažinimo konkursas. Profesijų žaidynes organizuoja Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Viešojo valdymo ir verslo fakultetas.

 

PROFESIJŲ ŽAIDYNIŲ DALYVIAI

• Profesijų žaidynėse dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokiniai, kurie komandose atlieka Profesijų žaidynių užduotis.• Profesijų žaidynėse mokiniai registruojasi pavieniui arba iš karto su savo komanda. Komandą sudaro 5 mokiniai.

• Profesijų žaidynėse dalyvauja viešojo sektoriaus, NVO ir privataus sektoriaus organizacijos, kurios pateikia žaidynėms įtraukias, praktines užduotis mokinių komandoms.

 

PROFESIJŲ ŽAIDYNIŲ EIGA

Registracija dalyvauti Profesijų žaidynės vyksta iki 2023 m. kovo 10 d. 

Profesijų žaidynėse galima dalyvauti (užpildyti registracijos anketą) tik vieną kartą.Profesijų žaidynės organizuojamos kovo 16 d. fiziškai Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20).

Vertinimo komisiją sudaro profesinių žaidynių organizatorių paskirti asmenys. Komisijos funkcijos: • rengia profesinių žaidynių užduotis, koordinuoja užduočių pateikimą bei užtikrina sąžiningą profesinių žaidynių atlikimo procesą;• tikrina profesinių žaidynių atliekamas užduotis, apibendrina rezultatus, nustato laimėtojus bei skelbia rezultatus;• sprendžia kitus su profesijų žaidynėmis ir jų organizavimu susijusius klausimus. 

PROFESIJŲ ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

Profesijų žaidynių prizus steigia organizatoriai kartu su partneriais. Apdovanojamos 3 greičiausiai ir daugiausiai organizacijų aplankiusios komandos (stebimas laikas ir renkami įmonių skiriami taškai/QR kodai). Taip pat apdovanojama kūrybiškiausia ir geriausiai atlikusi užduotis komanda; dalyvaujančių organizacijų įsteigti specialūs prizai ir apdovanojimai. Partnerių prizais bus apdovanoti ir mokytojai, kurie ruošė mokinius, Profesijų žaidynėse užėmusius prizines vietas, bei aktyviausiai dalyvavusios mokyklos. Mokytojo vardą, pavardę ir elektroninį paštą turi nurodyti mokinys, kuris registruojasi į Profesijų žaidynės.

 

Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama. Registruodamiesi Jūs sutinkate, kad komandos narių atvaizdai, sukurti renginio metu, galimai bus panaudoti viešinant renginį ir jo akimirkas įvairiose medijose.

PRIVATUMO POLITIKA – https://www.mruni.eu/privatumo-politika/

 

DAUGIAU INFORMACIJOS el. paštu jarosurban@mruni.eu

Scroll to Top